Formowanie

Zmontowane akumulatory transportowane są do wydziału formowania wyposażonego w układ wody chłodzącej i wykorzystującego innowacyjną technologię ładowania prądem impulsowym i prądem dwukierunkowym.
 
ФFormowanie akumulatorów samochodowych odbywa się na chłodzonych wodą łożach rolkowych produkowanych przez włoską firmę Jovis Alta Meccanica. Jako źródło prądu wydziały formowania stosują przetworniki prądu firmy Digatron, wytwarzane zgodnie z patentami spółki WESTA-Dnepr.
 
Zastosowana technologia skraca cykl formowania do 12 godzin, poprawia jakość i stabilność parametrów akumulatora, a także parametry elektryczne akumulatora o 5% po zwiększeniu wydajności formowania.
 
Dla wdrożenia technologii formowania z wykorzystaniem prądu impulsowego i prądu dwukierunkowego istotne jest zastosowanie przetworników prądu wykonanych zgodnie z projektami opracowanymi przez WESTA Corporation, jak również sprzętu obsługującego przetwarzanie, konserwację i kontrolę jakości akumulatorów.

Przyspieszone forowanie akumulatorów do pojazdów użytkowych odbywa się w zautomatyzowanym zespole NBE O.M. Impianti produkcji włoskiej. Akumulatory do pojazdów użytkowych są transportowane do wydziału formowania wyposażonego w układ cyrkulacji elektrolitu. Główne zalety tej technologii to skrócenie czasu cyklu formowania do ośmiu godzin i obniżenie zużycia energii o 15%. W rezultacie zakład otrzymuje akumulatory o wysokiej stabilności formowania, wysokiej jakości wszystkich komponentów i 95-procentowym wskaźniku konwersji PbO2.

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua