Formowanie proszku ołowiu

Utlenianie ołowiu i formowanie proszku ołowiu odbywa się w automatycznych młynach kulowych firm SOVEMA i CAM, wyposażonych w cylindry ołowiowe. Dzięki zastosowaniu te j technologii możliwe jest wyprodukowanie proszku ołowiu o stałej jakości i odpowiednim stopniu utlenienia.

Po wyjściu z młyna strumień powietrza przechodzi przez szereg filtrów, pozostawiając na nich proszek ołowiu.

Z filtrów proszek ołowiu opada na ślimakową linię montażową, a po przejściu przez nią powstaje gotowy produkt. Następnie za pomocą podnośnika i systemu ślimaków proszek jest zatłaczany do koszy magazynowych.
 
Cykl produkcyjny jest przyjazny dla środowiska.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua