Linia montażowa

Po zakończeniu fazy dojrzewania kryształów, elektrody są umieszczane na linii montażowej. Linia montażowa zainstalowana w zakładach WESTA-Dnepr i WESTA INDUSTRIAL to jedna z najnowszych modyfikacji systemów montażowych produkowanych przez firmę BM na potrzeby montażu akumulatorów samochodowych o pojemności od 38 Ah do 100 Ah. Na linii odbywa się w pełni zautomatyzowany montaż akumulatorów bez bezpośredniego udziału pracowników.
 
Pracownicy wykonują jedynie następujące czynności:
  • ogólny nadzór nad instalacjami i urządzeniami;
  • dostarczanie komponentów (elektrod, separatorów, monobloków, pokrywy) do specjalnych urządzeń magazynowych.
 
Nowa linia montażowa ma następujące zalety:
  • dwu- do trzykrotnie wyższa wydajność montażu akumulatorów, do 6 sztuk na minutę;
  • wyższa jakość czynności montażowych i wyższa niezawodność akumulatorów;
  • zdecydowana poprawa warunków higienicznych i sanitarnych na terenie zakładu.

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua