Produkcja kratki

W produkcji akumulatorów samochodowych stosowane są trzy technologie produkcji kratki:
 • odlewanie grawitacyjne z tarczą płomieni;
 • rozciąganie taśmy ołowiowo-wapniowej;
 • sztancowanie – nowa metoda produkcji kratek metodą cold-stamping (wytłaczania na zimno), obejmująca proces ciągłego odlewania stopu ołowiu.
Odlewanie grawitacyjne z tarczą płomieni stosowane jest do produkcji kratek dodatnich ze stopu z niewielką zawartością antymonu oraz ze zwiększoną zawartością cyny w wypadku akumulatorów hybrydowych do pojazdów użytkowych. Producentem sprzętu do produkcji jest amerykańska firma Wirtz. 
 
Da zalet tej technologii należy wysoka wytrzymałość mechaniczna kratki, stabilność akumulatora w wypadku głębokiego rozładowania lub przeładowania, jak również niskie zużycie wody oraz niski stopień samorozładowania. Cechy te są bardzo ważne w wypadku akumulatorów pracujących w trudnych warunkach.
 
Rozciąganie taśmy ołowiowo-wapniowej stosowane jest w celu produkcji kratek dodatnich
i ujemnych do akumulatorów klasycznych oraz kratek ujemnych akumulatorów do pojazdów
użytkowych. Taśma taka powstaje w wyniku walcowania na linii produkcyjnej włoskiej firmy
SOVEMA, na którą składają się:
 • dwa 15-tonowe zbiorniki do topienia, z których jeden służy do mieszania stopu ołowiu, a drugi pełni funkcję pośredniczącą – zapewnia nieprzerwane działania systemu;
 • linia odlewania wlewek metodą krystalizacji asymetrycznej;
 • instalacja przekazująca ciekły stop do instalacji odlewniczej;
 • linia walcowania z siedmioma walcarkami;
 • przycinarka brzegów taśmy;
 • zwijarka taśmy w zwoje;
 • linia transportu zwojów na palety.
 • Do produkcji taśmy zakład wykorzystuje stop ołowiowo-wapniowy produkowany we własnym zakresie.
Zaletą tej technologii jest możliwość produkcji bardzo cienkiej kratki, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie liczby płyt w akumulatorze. Im więcej płyt w akumulatorze, tym większa moc rozruchowa akumulatora.
 
Nową metodą produkcji kratek dodatnich, stosowaną w obu zakładach, jest sztancowanie. Metoda ta polega na ciągłej produkcji stopu ołowiu o określonym składzie chemicznym, a następnie dalszej symetrycznej krystalizacji wlewek z szeroką taśmą. Kolejne etapy tej metody to wieloetapowe walcowanie głębokie, natychmiastowe wytłoczanie na sztancy oraz nawijanie wstęgi kratek na bębny.
 
Opisana powyżej metoda znacznie zwiększa odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną oraz zmniejsza zużycie stopu ołowiu.
 
Odlewanie taśmy ołowiowo-wapniowej z zastosowaniem krystalizacji symetrycznej i walcowania, a następnie wytłaczania na sztancach na zimno, odbywa się w systemie zautomatyzowanym.

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua