Kontrola i zarządzanie jakością

 

 
Proces formowania akumulatorów jest monitorowany przez automatyczny system kontroli jakości, który umożliwia wykrywanie, identyfikację i usuwanie usterek technicznych wpływających na jakość akumulatora. Oprócz opatentowanych własnych systemów testowych, firma WESTA wdrożyła również międzynarodowy system kontroli jakości ISO 9001:2000
 
Na ostatnim etapie procesu formowania wszystkie akumulatory poddawane są testom jakościowym polegającym na głębokim rozładowaniu prądem o wysokim natężeniu, których wyniki muszą spełniać dodatkowe kryteria opatentowane przez zakład produkcyjny WESTA. System kontroli jakości umożliwia wykrycie nawet najdrobniejszych usterek lub wad konstrukcyjnych, niezidentyfikowanych na wcześniejszych etapach produkcji. Prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu akumulatorów poddanych tak ścisłej kontroli jest praktycznie równe zeru.
  • Kontrola laboratoryjna surowców i komponentów do produkcji akumulatorów
Główne laboratorium analizy chemicznej zakładu produkcyjnego prowadzi stałą kontrolę jakości surowców i komponentów do produkcji akumulatorów oraz produktów redystrybucji technologicznej. Laboratorium obejmuje dwa działy: dział analizy chemicznej oraz dział analizy fizycznej (widmowej).
 
Dział analizy fizycznej (widmowej) wyposażony jest w następujące urządzenia:
  • Próżniowy spektrometr iskrowy ARL 3460 (produkcji szwajcarskiej), przeznaczony do szybkiej analizy ołowiu i stopów ołowiowych metodą certyfikowaną w zakresie 14 cel;
  • Spektrometr z plazmą sprzężoną indukcyjnie IRIS Intrepid ІІ XSP DUO (USA), przeznaczony do kontroli jakości wody technologicznej, kwasów, elektrolitów, stopów metali itp., metodą certyfikowaną w zakresie 18 cel.
Wszystkie urządzenia pomocnicze (komora próżniowa i komora do osuszania, wirówka, piec muflowy, waga, titratory, itp.) zostały zakupione u renomowanych amerykańskich, niemieckich lub szwajcarskich producentów, co gwarantuje wysoką dokładność przeprowadzanych analiz.
 
Tak wyposażone laboratorium pozwala na spełnienie wszystkich wymogów dotyczących kontroli jakości na każdym etapie produkcji.
  • Laboratoryjna kontrola jakości wyrobów gotowych
Laboratorium prób elektrotechnicznych przeprowadza kontrolę jakości wyrobów gotowych oraz wykonuje elektrotechniczne, mechaniczne i klimatyczne próby akumulatorów samochodowych wymaganych zarówno regulacjami obowiązującymi na Ukrainie, jak i zagranicznymi normami.
 
Laboratorium jest wyposażone we wszelki niezbędny najnowocześniejszy sprzęt produkcji niemieckiej, w tym:
  • urządzenia do ładowania/rozładowania oraz wysokowydajne rozładowarki firmy Digatron, których pracą steruje wyspecjalizowany program komputerowy BTS-600; program ten umożliwia zautomatyzowane wykonywanie zadań programów testujących, a także ustalanie i analizę otrzymanych wyników testowania akumulatorów w krótkich przedziałach czasowych;
  • komory klimatyczne i wanny umożliwiające przeprowadzanie prób w zakresie temperatur od -50°С do +100°С;
  • zestaw sprzętu do testów mechanicznych (elektrodynamiczny stół wibracyjny oraz rozciągarki).
Zespół laboratorium prób elektrotechnicznych tworzą pracownicy o 12-letnim doświadczeniu w zakresie testowania chemicznych źródeł prądu.

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua