Monitoring środowiskowy

 

 
 
Zakłady produkcyjne kładą szczególny nacisk na ochronę pracowników, środki bezpieczeństwa oraz odpowiednie zabezpieczenia i ochronę środowiska..
 
ДW celu ochrony zbiornika wodnego wybudowano specjalną, zintegrowaną stację do neutralizacji ścieków przemysłowych, którą wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia. Specjaliści spółki opracowali technologię, która pozwala na zastosowanie sekwencyjnego procesu technologicznego. Wydajność stacji wynosi 15 m3/godz., natomiast jej skuteczność oczyszczania wody z ołowiu wynosi 98%.
 
W celu oczyszczania zasysanego powietrza z aerozolu kwasu siarkowego zakład zainstalował filtry niemieckiej firmy Jager, charakteryzujące się współczynnikiem wychwytywania na poziomie 98%. Systemy filtrów pracują w trybie automatycznym i kontrolowane są komputerowo.
 
Laboratorium sanitarno-ekologiczne monitoruje poziom szkodliwych emisji na każdym etapie procesu technologicznego oraz ich zgodność z dopuszczalnymi normami sanitarnymi. Laboratorium to sprawuje również kontrolę nad przestrzeganiem standardów ekologicznych i sanitarnych.
санитарным нормам, осуществляет контроль над экологическим и гигиеническим порядком.
 
Ponadto spółka wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego (EMS) ISO 14001:2004
 
.
 
Odbiór i odprowadzanie odpadów
 
Kwestie związane z odbiorem i odprowadzaniem odpadów w naszej firmie podlegają wewnętrznym regulacjom, które obejmują m.in. instrukcję dotyczącą postępowania z wszystkimi rodzajami odpadów oraz plan działania w wypadku wystąpienia zagrożenia. Zgodnie z instrukcją, do oczyszczania odpadów niebezpiecznych uprawnione są jedynie osoby posiadające stosowne zezwolenia oraz odpowiednie przeszkolenie. Kierownicy poszczególnych obiektów odpowiedzialni są za przestrzeganie tych regulacji.
 
W obiektach producenta wytwarzane są następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające ołów (pozostałości po oczyszczeniu odpadów przemysłowych w stacji neutralizacji, zużyte akumulatory, płyty ołowiane, pył ołowiany z systemu wentylacyjnego, pozostałości aktywnej pasty, płyty odrzucone w procesie produkcji) gromadzone są w określonym miejscu w specjalnych, szczelnych kontenerach stalowych;
  • zużyte lampy luminescencyjne zwierające rtęć przechowywane są w szczelnych kontenerach stalowych;
  • odpady sanitarne przed ich wywozem na miejskie wysypisko śmieci przechowywane są w stalowych kontenerach.

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua