Struktura oferty

 

Oferta publiczna obejmuje do11.033.333 akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych przez Spółkę.
 
Oferta obejmuje:
  • Ofertę publiczną w Polsce dlainwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych
  • ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach poza USA i Polską zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami o papierach wartościowych.

Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 17,30 PLN. 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua