Wykorzystanie wpływów z emisji

 
 
Spółka planuje pozyskać do 67 mln USD netto. Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie następujących celów:
  • Zakup maszyn i urządzeń, ich montaż oraz przygotowanie infrastruktury w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej (akumulatory VRLA AGM); planowana roczna produkcja to ok. 0,5 mln akumulatorów konwencjonalnych.
  • Optymalizacja struktury kapitałowej oraz poprawa pozycji finansowej poprzez spłatę części portfela kredytowego generującej największe koszty.  

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua