Rada Nadzorcza

 

 Wiktor Dzienzierskij

 Przewodniczący Rady Nadzorczej, spółka publiczna WESTA-Dnepr

 

 

 Siergiej Kasjan

 

Członek Rady Nadzorczej, spółka publiczna WESTA-Dnepr

 

 

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua