Керівництво з експлуатації. Гарантії.

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРНА
СВИНЦЕВА СТАРТЕРНА

Руководство по эксплуатации

1   Призначення батареї
 
1.1 Батарея акумуляторна свинцево-кислотна стартерна номінальною напругою 12 В (далі по тексту – батарея) виготовлена відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 959,            ЕN 50342, технічних умов на батареї конкретного типу і призначена для пуску двигунів і живлення електрообладнання автотракторної техніки.
 
1.2 Батарея поставляється споживачам залита електролітом і заряджена.
Для заливки і роботи батареї застосовується електроліт – розчин сірчаної кислоти (ГОСТ 667) в дистильованій воді (ГОСТ 6709). Густина електроліту, що заливається, приведена до 25 °С, а також електроліту в повністю зарядженій батареї повинна бути 1,28±0,01 г/см3..
 
2   Заходи безпеки
 
2.1 УВАГА! Суміш водню з повітрям вибухонебезпечна. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поблизу батареї палити, користуватися відкритим вогнем, допускати іскроутворювання, у тому числі шляхом замикання полюсних виводів батарей.
 
Багаторічний досвід експлуатації батарей у всіх країнах привів до ще однієї рекомендації: в суху погоду не слід наближатися до батареї протягом мінімум однієї години після тривалої поїздки або під час заряджання за допомогою зарядного пристрою в одязі, що містить шерсть або синтетичні волокна, оскільки це може привести до розряду на батарею електростатичної електрики, накопиченої на тілі людини. Необхідно спочатку зняти заряд з свого тіла (одягу), а також з корпусу батареї, короткочасно накривши її вологою тканиною. УВАГА! Тканина не повинна торкатися полюсних виводів батареї.
 
2.2 ЕЛЕКТРОЛІТ – АГРЕСИВНА РІДИНА. При попаданні його на незахищені ділянки тіла негайно рясно промийте їх водою і 10 % розчином питної соди. При необхідності звернетеся по медичну допомогу.
 
2.3 Приєднання і від'єднання батареї повинне провадитися при непрацюючому двигуні і відключених споживачах струму (вимкненому зарядному пристрої). При цьому спочатку приєднується позитивний полюс, а потім негативний. Від'єднання батареї провадиться в зворотній послідовності.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ стукати по полюсних виводах і наконечниках кабелів при приєднанні і від'єднанні батареї, оскільки це може привести до обриву електричного ланцюга батареї.
 
2.4  Клеми дротів, що підводять струм, повинні бути щільно затиснені на полюсних виводах батареї, а самі дроти послаблені.
 
2.5 З метою запобігання можливості травмування при роботі з батареєю або поблизу батареї, на кришці моноблоку нанесені знаки безпеки, що забороняють та попереджують:
 
Не курить
Не палити, берегти від відкритих джерел вогню і іскри
 
Едкое/коррозионное
Їдке/корозійне
 
Работать в защитных очках
Працювати в захисних окулярах
 
 Выполнять руководство по эксплуатации
Виконувати керівництво по експлуатації
 
Хранить вдали от детей
Берегти віддалік дітей
 
Опасность взрыва
Обережно! Небезпека вибуху
 


Символ переробки
Свинец
Свинець
 
3 Підготовка батареї до використання
 
3.1 Перед установкою залитої батареї на транспортний засіб або на зберігання слід перевірити густину електроліту в батареї. Якщо густина електроліту нижче за значення, вказані в пункті 1.2, на 0,03 г/см3 і більш або значення густини в акумуляторах батареї відрізняються більш ніж на 0,01 г/см3, батарею слід зарядити згідно 3.3 –3.5.
УВАГА! В батареї даної конструкції можуть застосовуватися полум'ягасники і вентиляційні пристрої, вбудовані в пробки. Ці пробки на підприємстві-виробнику встановлені в середні (№ 3, № 4) акумулятори (чарунки). Вони відрізняються від решти пробок наявністю в центрі пробки газовідвідного отвору і кольором.
До початку експлуатації перевірте наявність цих пробок, відсутність забруднень в зоні газовідвідних отворів.
 
Примітка: При експлуатації нової батареї РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ першу перевірку рівня і густини електроліту провести після 100 км пробігу з початку експлуатації, оскільки не виключено, що після заряду батареї на заводі в кишенькових сепараторах залишилися бульбашки газу. Під впливом вібрації, під час руху транспортного засобу, газ виходить з кишенькових сепараторів через вентиляційні отвори батареї і випаровується в атмосферу. Внаслідок цього рівень електроліту в батареї може суттєво знизитися.
Якщо при контролі скляною трубкою виявиться, що в одному з акумуляторів (одній з чарунок), або у всіх, рівень електроліту нижче за норму, а густина електроліту відповідає нормі, то необхідно долити електроліт до нормального рівня, вказаного в 4.6, при цьому густина електроліту повинна бути рівною експлуатаційній, тобто заміряній.
 
3.2 У випадку, якщо конструкцією батареї передбачена установка індикатора зарядженості батареї і рівня електроліту, слід керуватися написами на етикетці з урахуванням наступних пояснень:
ЗЕЛЕНИЙ З ЧЕРВОНИМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРІ «Заряд в нормі»- батарея заряджена більш ніж на 65%. Рівень електроліту в нормі;
БІЛИЙ З ЧЕРВОНИМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРІ «Батарею зарядити» - батарея заряджена менш ніж на 65%. Рівень електроліту в нормі. Батарея потребує додаткової стаціонарної підзарядки;
ЧЕРВОНИЙ З ЧОРНИМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРІ «Терміново зарядити» - батарея заряджена на 50%. Рівень електроліту в нормі. Батарея потребує термінової додаткової стаціонарної зарядки або заміни;
ЧЕРВОНИЙ З БІЛИМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРІ «Долити дистильовану воду» - рівень електроліту нижче за норму. Долити дистильовану воду.
 
3.3  Заряд батареї слід проводити в добре провітрюваному приміщенні струмом в амперах, чисельно рівним 10 % від номінальної ємності (наприклад: 6,0 А при номінальній ємності батареї 60 А×ч).
УВАГА. Досягши напруги 14,4 В на виводах батареї зарядний струм необхідно зменшити в два рази і проводити заряд до досягнення постійності напруги і густини електроліту (з урахуванням температури) протягом 10-ти годин, тобто до повного заряду. В загальному випадку час заряду залежить від ступеня розрядження батареї.
 
3.4  При проведенні заряду не ДОПУСКАЄТЬСЯ ПЕРЕГРІВ ЕЛЕКТРОЛІТУ вище 45 °С. У противному разі заряд перервати до зниження температури електроліту до 35 °С
 
3.5  По досягненню повного заряду слід перевірити рівень і густину електроліту. При необхідності густину електроліту коректувати відповідно до значень, приведених в пункті 1.2. При цьому значення густини в акумуляторах батареї повинні відрізнятися не більш ніж на 0,01 г/см3. Підвищена густина коректується доливанням дистильованої води.
В процесі коректування густини і рівня електроліту кожного разу батарею слід ставити на заряд на 40 хвилин при напрузі 15-16 В з метою інтенсивного перемішування електроліту.
Рівень електроліту слід коректувати з урахуванням викладеного в 4.6.
 
4   Використовування і технічне обслуговування батареї
 
4.1 Батарея повинна бути укомплектована і закріплена на транспортному засобі згідно його керівництву по експлуатації. Ненадійне кріплення батареї приводить до її механічного пошкодження, передчасного руйнування електродів і коротких замикань.
 
4.2  Батарею слід тримати в чистоті (протирати ганчір’ям, зволоженим слабким лужним (содовим) розчином).
 
4.3 Клеми дротів, що підводять струм, повинні бути зачищені і змазані тонким шаром технічного вазеліну.
 
4.4  Пуск двигуна проводиться при відключеній передачі або при вижатому зчепленні тривалістю не більше 10-15 секунд перервами між пусками не менш хвилини. Якщо після п'яти спроб двигун не запрацював, батарею слід зарядити, систему пуску двигуна перевірити.
 
Багаторазові, тривалі спроби безуспішного пуску двигуна приводять до неприпустимо глибокого розряду батареї.
 
4.5 НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ НЕДОЗАРЯД АБО ПЕРЕЗАРЯД БАТАРЕЇ. Напруга заряджання від генератора повинна відповідати керівництву на транспортний засіб (14,2 ± 0,3) В.
 
4.6 УВАГА! При експлуатації батареї рівень електроліту повинен знаходитися в діапазоні між мінімальним і максимальним рівнями.
 
Мінімальним (залежно від конструкції батарей) вважається рівень електроліту, виступаючий над верхнім краєм сепаратора не менш 15 мм  або не менш 5 мм  від полюсного містка  (якщо місток знаходиться безпосередньо під заливальною горловиною).
 
Максимальний рівень електроліту обумовлений конструкцією батареї і вказаний відповідною відміткою на бічній поверхні. У разі відсутності маркірування рівня електроліту максимальним рівнем слід вважати висоту електроліту
на 10 мм вище за мінімальний, тобто 25 мм або 15 мм відповідно.
 
При зниженні рівня електроліту нижче за мінімальний рівень (15 мм від кромки сепаратора або 5 мм від містка) необхідно долити дистильовану воду.
 
Доливання електроліту не допускається, окрім випадків, описаних в 3.1. Операцію доливання дистильованої води слід проводити після повної зарядки батареї по наступній схемі:
  • -  вигвинтити пробки;
  • -  зміряти рівень електроліту (наприклад, скляною трубкою під її власною вагою). Залежно від виконання батареї за базу приймати або краї сепаратора, або місток напівблоку електродів;
  • -  долити дистильовану воду до максимального рівня (див. 4.6); 
  • -  загвинтити пробки;
  • -  провести заряд батареї з метою перемішування електроліту (див. 3.3).
Перевищувати верхню допустиму межу рівня електроліту, також неприпустимо, оскільки це може привести до випліскування електроліту через газовідвідні канали назовні батареї.
 
В холодну пору року доливати дистильовану воду слід в опалювальному приміщенні з подальшим зарядом.
 
4.7  Батарею слід підтримувати в зарядженому стані. Не рідше одного разу в півроку перевіряти  густину  електроліту.  При  зменшенні  густини  на 0,03 г/см3 і більш батарею слід зарядити згідно 3.3 – 3.5. Зниження густини електроліту нижче 1,25 г/см3, приводить до необоротної сульфатації і виходу батареї з ладу, а при негативних температурах – до замерзання електроліту і руйнування батареї.
 
4.8 Користувачам автомобілів з механічним реле-регулятором напруги рекомендується регулярно (не рідше одного разу на 3 місяці) перевіряти напругу бортової мережі.
 
Звертаємо Вашу увагу, що при напрузі вище 14,5 В і високій температурі підкапотного простору автомобіля відбувається перезаряд батареї і підвищена витрата води; при напрузі нижче 13,9 В, частих пусках двигуна і нетривалих пробігах (особливо в зимовий час) можливий систематичний недозаряд батаре.
 
5   Транспортування і зберігання
 
5.1 Транспортування батарей проводиться в критих транспортних засобах, що забезпечують захист їх від механічних пошкоджень і забруднення від попадання атмосферних опадів і прямого сонячного проміння.
Батареї транспортуються і зберігаються у вертикальному положенні, виводами вгору.
 
5.2 Батареї слід ставити на зберігання повністю зарядженими. Не рідше одного разу на місяць слід перевіряти густину і рівень електроліту. У разі зменшення густини на 0,03 г/см3 і більш - батареї зарядити згідно 3.3 – 3.5. Рівень електроліту слід коректувати дистильованою водою. Доливання електроліту не допускається.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗБЕРІГАННЯ БАТАРЕЇ З РІВНЕМ ЕЛЕКТРОЛІТУ НИЖЧЕ ЗА НОРМУ. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗБЕРІГАННЯ РОЗРЯДЖЕНОЇ БАТАРЕЇ.
 
Зберігати батареї рекомендується в прохолодних приміщеннях, оддалік нагрівальних приладів.
 
6   Гарантії виробника
 
6.1  Виробник гарантує відповідність якості батареї при дотриманні умов її експлуатації, транспортування, зберігання і справності електроустаткування транспортного засобу.
 
Гарантійний термін експлуатації батареї складає 24 місяці, при гарантійному напрацюванні транспортного засобу не більше 75 тис. км пробігу або виробленню ресурсу в межах цього терміну не більше 2500 мотогодин, і обчислюється з дня виготовлення батареї.
 
Для батарей окремих конструкцій, за умови гарантійного напрацювання транспортного засобу не більше 75 тис. км пробігу (виробленню ресурсу в межах цього терміну не більше 2500 мотогодин) і своєчасного проходження сервісного обслуговування батареї в регіональному центрі або у офіційного ділера, передбачений термін гарантії 36
місяців, який вказано на етикетці конкретної батареї.
 
Гарантійний термін експлуатації батарей, встановлених на автомобілях «таксі (маршрутне таксі)», складає 12 місяців.
 
УВАГА. Настійно рекомендується проходження сервісного обслуговування батареї в регіональному центрі або у офіційного ділера (продавця) кожні 6 місяців експлуатації батареї з відміткою дати проходження в гарантійному талоні.
 
6.2 Протягом гарантійного терміну надається обслуговування, яке включає: консультації з питань експлуатації і зарядки батареї, контроль стану батареї, коректування рівня електроліту і контроль напруги заряду батареї на автомобілі.
 
7 Порядок пред'явлення рекламацій
 
7.1 У разі виявлення несправності батареї необхідно надати офіційному ділеру (продавцю) батарею, гарантійний талон і автомобіль, на якому експлуатувалася батарея, або направити рекламацію на адресу підприємства–виробника з доданням гарантійного талону і письмової заяви, що містить суть претензії.
 
7.2  Претензії не задовольняються в наступних випадках:
 
7.2.1  Відсутні документи, необхідні для пред'явлення рекламації.
 
7.2.2  Маркірування  на батареї не   відповідає відомостям, вказаним в гарантійному  талоні.
 
7.2.3 Батарея механічно пошкоджена, була розкрита або ремонтувалася.
 
7.2.4 Батарея експлуатувалася не закріпленою на транспортному засобі або погано закріпленою, що привело до надмірної вібрації батареї і, як наслідок, до руйнування пластин або порушення герметичності корпусу батареї.
 
7.2.5  Батарея пред'явлена зі злитим електролітом або рівнем електроліту нижче за норму.
 
7.2.6 Густина електроліту в зарядженій батареї (в двох або більш акумуляторах) вище 1,31 г/см3.
 
7.2.7  Батарея розряджена, тобто густина електроліту нижче 1,20 г/см3 при  температурі від 15 °С до 20 °С в трьох і більш акумуляторах батареї.
 
7.2.8  На вентиляційних отворах пробок (при експлуатації більше 6 місяців) є темно - коричневий наліт, а в електроліті – наявність осаду темно-коричневого кольору, що свідчить про систематичний перезаряд батареї.
 
7.2.9 Наявність в електроліті непередбачених підприємством-виробником батареї хімічних речовин, у тому числі і різного роду добавок.
 
7.2.10 Доливання недистильованої або брудної води, що приводить до прискореного саморозряду батареї.
 
7.2.11  Засмічені вентиляційні отвори пробок.
 
7.2.12  Існує несправність зарядного пристрою автомобіля.
 
7.2.13 Неправильно  вибрана  стартерна  батарея   для  даного  типу транспортного  засобу.
 
7.2.14 Використовування нештатних (додаткових) споживачів електричної енергії,  яке  спричиняє  постійну 
розрядженість  батареї  і, як  наслідок, передчасний  знос.
 
7.2.15  Наявність слідів оплавлення полюсних виводів і моноблоку батареї, що свідчить про неякісний контакт клем з полюсними виводами батареї або коротке замикання.
 
7.2.16  Вибуху батареї за відсутності обриву електричного ланцюга.
 
8   Утилізація
 
8.1 Батарея, відпрацьована встановлені терміни, з урахуванням її фактичного стану, підлягає утилізації на спеціалізованому підприємстві, про що свідчить відповідний знак на етикетці.

WESTA Міжнародна науково-промислова корпорація «ВЕСТА»
ул. Пісаржевського, 5 м. Дніпропетровськ, 49005, Україна
+38 (056) 370-21-88, 370-22-03, 770-00-81
E-mail: westa@westa-inter.com