Struktura Grupy

 W skład Grupy WESTA wchodzą nastęujące podmioty: